Istorija
InstrumentaiKanklės yra vienas seniausių lietuvių liaudies styginių muzikos instrumentų. Žinių apie kankles galima rasti lietuvių liaudies dainose, pasakose, padavimuose, dažnai siekiančiuose tuos laikus, kai lietuviai dar buvo stabmeldžiai ir tikėjo, kad žmogaus siela gali persikelti į medį, į kankles ir kalbėti arba raudoti žmogaus balsu.
Istoriniuose šaltiniuose kanklės pirmą kartą paminimos tik 16 amžiuje.
Atsižvelgiant į gamybos būdus, kankės skirstytinos į tris grupes: pirmines, paprastąsias ir sudėtingąsias. Pirminės kanklės yra pačios senoviškiausios, primityviausiai pagamintos, išskaptuotos iš vieno medžio gabalo. Paprastosios kanklės taip pat išskaptuotos iš vieno medžio gabalo, bet yra didesnės, turi daugiau (nuo 9 iki 12) stygų ir meniškiau padarytos. Sudėtingosios kanklės suklijuotos iš atskirų dalių: galų, šonų, viršelio ir dugno. Kanklių stygos buvo žarninės arba iš geležinės ar plieninės vielos.
Kanklių būta įvairių formų. Tačiau vienas jų galas visada siauresnis – čia pritvirtinamos stygos. Kitame, platesniame, įtaisyti stygas ištempią varžteliai. Platusis kanklių galas įstrižai nukirstas: smailusis kampas būna nuo 17 iki 70 laipsnių, bukasis – nuo 100 iki 150 laipsnių. Nukirtimas smailėja iš dešinės į kairę. Grojant kanklės laikomos ant kelių arba ant stalo.
Senosios kanklės Lietuvoje buvo žinomos tik vakarinėje ir šiaurinėje krašto dalyje ir įėjo į bendrą Baltijos tautų paplitimo plotą iki pat Suomijos. Kanklėms buvo teikiama magiškoji paskirtis, o kankliavimas (skambino daugiausiai tik vyrai) laikytas ypatinga meditacijos forma. Buvo kankliuojamos tik etninės Baltijos tautų melodijos. Vėlesniais amžiais į Baltijos regioną plintant bendratautėms dainoms ir šokiams buvo kankliuojama ir naujoviška muzika.
XIX a. kankliavimas Baltijos šalyse ir Lietuvoje tapo tautinio atgimimo simboliu. Kankles pradėta modifikuoti, pritaikant jas tautinio atgimimo dainų ir giesmių atlikimui.
Lietuvoje tautinio atgimimo simboliu tapo suvalkietiškosios kanklės, kurias visame krašte išpopuliarino iš Suvalkijos kilę kankliavimo entuziastai.
Po II Pasaulinio karo modifikuotomis kanklėmis pradėta mokyti groti Muzikos akademijoje. Jos tapo orkestro, ansamblio ir solo instrumentais. O repertuarą kurė profesionalūs kompozitoriai, gerai pažįistantys kanklių ir kankliavimo specifiką, jie ir pritaikė šiuolaikinės muzikos naujoves.

 
© Egidijus Virbašius, dizainas Editor Titulinis  |  Kanklės  | Pučiamieji  |  Mušamieji  |  Apie autorių